VLADIMÍR SUCHÁNEK

VLADIMÍR  SUCHÁNEK

Narodil se v roce 1933 v Novém Městě nad Metují. Studoval na Pedagogické fakultě Karlovy university u profesorů C. Boudy, K.Lidického a M. Salcmana. Na Akademii výtvarných umění v Praze v grafické speciálce profesora V. Silovského. Je činný v oboru v oboru grafiky, malby, knižní ilustrace, známkové tvorby a exlibris. V roce 1997 byl jmenován členem Evropské akademie věd a umění ve Vídni. Vladimír Suchánek je příslušníkem generace, která sehrála velmi důležitou roli ve vývoji českého umění v  druhé polovině dvacátého století. Za svoji tvorbu v oblasti barevné litografie získal mezinárodní uznání a mnoho významných cen. Uspořádal více jak 200 samostatných výstav v České republice i v zahraničí / Holandsko, Německo, USA, Belgie, Švédsko, Dánsko a mnoho dalších /. Účastní se mezinárodních bienále grafiky, jeho barevné litografie jsou vystavovány v evropských galeriích, které prezentují moderní českou grafiku. Patří k nejvýznamnějším současným tvůrcům exlibris. Pro sběratele z celého světa jich vytvořil více jak 300. Svými pracemi je zastoupen v řadě významných soukromých i veřejných  sbírek u nás i v zahraničí.

 

pozvanka VSuch

 

PETER  KOVÁČ PhDr.

Kunsthistorik, umělecký kritik, průvodce. Jako historik umění se specializuje na středověké a renesanční umění. Podílel se na dvou významných výstavních projektech: Europa Jagellonica / v roce 2012 nejnavštěvovanější výstava v České republice /  a  Cesta ke Zlaté bule sicilské. Je autorem unikátního knižního projektu Stavitelé katedrál. Pět dosud vydaných svazků má dohromady 2730 stran a dva tisíce původních fotografií. Jako dosud jediný z českých historiků dostal povolení francouzské Správy  památek k prohlídce jinak nepřístupných míst katedrály v Chartres a fotografování stavby ze střechy a ochozů. V letošním roce mu při slavnosti sv. Víta ve Svatovítské katedrále  na Pražském hradě, předal kardinál Dominik Duka Zlatou svatovojtěšskou medaili, jako zvláštní ocenění tohoto vyjímečného / nejen na domácím ale i zahraničním knižním trhu / díla. Je majitelem umělecko-historické agentury a nakladatelství ARS AURO PRIOR k popularizaci dějin umění.