Křest knihy Katedrála v Chartres

v30_nove-vydani-616-stran-srpen-2015jpg

8.8.2015 proběhl ve Vojnově Městci křest knihy PhDr. Petera Kováče Katedrála v Chartres, která navazuje na její první vydání z roku 2007. Autor se specializuje na středověké a renesanční umění a první vydání podstatně rozšířil a přepracoval.

Rodnou zemí katedrál je Francie, přesto je tato katedrála zapsána také v životopisech mnoha našich umělců a teoretiků. Je příkladem doby vrcholného středověku s unikátně zachovalým souborem soch a sklomaleb, s dokonalým skloubením technického umu a uměleckého mistrovství. Peter Kováč jako jediný z českých představitelů umění dostal mimořádné povolení francouzské památkové péče ke vstupu do nepřístupných míst katedrály a k jejich fotodokumentaci z vysokých ochozů a střechy. První českou knihou o katedrálách tvoří rozsáhlý soubor fotografií a autor v textu dokonale spojuje uměleckohistorický pohled s literaturou faktu. Hlavní esej doplňují studie renomovaných autorů z Austrálie, Francie,Polska, Německa a USA. Katedrála,v minulosti navštěvovaná především kvůli relikviáři obsahující šat, ve kterém Pana Marie porodila Krista, přitahuje dnešní poutníky stejně tak jako slavný labyrint se svou údajnou magickou mocí. Celá kniha je pak prodchnuta osobním zanícením autora pro tuto katedrálu.

Více informací o autorovi a díle na www.stavitele-katedral.cz

Knihu pokřtili starosta Městyse Vojnův Městec pan Karel Malivánek a paní Stanislava Simandlová.